Loonbedrijf Vragender V.O.F.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • vergroot lettergrootte
  • Default font size
  • verklein lettergrootte

Informatieavond 2016 - Jan-Willem Lammers over Shredlage-hakselen

Na de pauze was het de beurt aan Jan-Willem Lammers van Agruniek Rijnvallei. Hij hield een presentatie over een nieuwe manier van maïshakselen, het zogenaamde Schredlage-hakselen. Deze manier van hakselen is overgekomen vanuit de VS, waar dit concept al enkele jaren gebruikt wordt. Inmiddels wordt daar ruim 10% (en stijgend) van het totale areaal als Shredlage gehakseld.

Shredlage hakselen is het grof / langer hakselen van snijmaïs, een snijlengte van 24-30 mm, maar een juist intensievere bewerking van het gewas door de aangepaste korrelkneuzer. Het materiaal wordt als het ware ‘uit elkaar getrokken’. Claas heeft al nieuwe korrelkneuzers ontwikkeld, zie hieronder (links) een video waarin de Shredlage getoond wordt. Rechts een video over Shredlage in Nederland.


Het gehakselde resultaat ziet er als volgt uit:

shredlage20160210 221056Bij het hakselen is het zeer belangrijk dat de korrelkneuzer zo afgesteld staat dat de korrels niet alleen gekneusd, maar ook voldoende vermalen worden. Op die manier wordt vermeden dat de korrels de magen van de koe onverteerd verlaten en er dan sprake is van onnodige energieverliezen. Dus de intensievere korrelbewerking bij het shredlage hakselen kan een hogere benutting van het zetmeel tot gevolg hebben.

De grover gesneden maïs zal als gevolg hebben dat het de penswerking van de koe bevordert. Een koe heeft echter structuurvoer nodig om het milieu van de pens op orde te houden. Dus hiermee is er minder structuurvoer nodig. In de volgende afbeelding is te zien hoe de microben in de pens zich hechten aan het lange verscheurde materiaal.

pens

Voorlopige Amerikaanse resultaten geven de volgende resultaten:

- Minder selectie in de TMR rantsoenen

- Hogere droge stof opname

- Betere NDF verteerbaarheid (wat kan leiden tot beter melkproductie)

- Hogere FPCM productie

- Minder structuur nodig om penswerking te behouden

Al deze resultaten leiden uiteindelijk tot een hogere melkopbrengst. Het is wel zo dat de voersamenstelling in Amerika anders is dan hier, daar wordt veel meer maïs gevoerd aan het vee. Het is daarom nog niet duidelijk of de geboekte resultaten daar ook zo effectief zullen zijn hier in Nederland. Momenteel loopt er nog een onderzoek, de resultaten daarvan zullen ergens in de loop van het jaar bekend worden.Echter zijn er ook nadelen aan shredlage hakselen. Aangezien de maïs veel grover in de kuil komt, is het moeilijker vast te rijden wat leidt tot een mindere kuildichtheid.

Share/Save/Bookmark
You are here: Overig Overigen Informatieavond 2016 - Jan-Willem Lammers over Shredlage-hakselen