Loonbedrijf Vragender V.O.F.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • vergroot lettergrootte
  • Default font size
  • verklein lettergrootte

Informatieavond 2016 - Henk Houwers over bodemvruchtbaarheid

Henk Houwers is vertegenwoordiger van Agrowin. Samen met zijn zoon gingen ze in op de belangrijkste aspecten voor een optimale gewasgroei.

Bodemvruchtbaarheid is erg belangrijk voor optimale gewasgroei. Bodemonderzoeken kunnen erg veel vertellen over de sporensamenstelling in de grond. Het is raadzaam om ook altijd een uitgebreid monster te laten nemen, zodat de beperkende elementen goed aan het licht komen. Voor optimale gewasgroei is het element dat er te weinig aanwezig is altijd de beperkende factor.

Erg belangrijk is de zuurtegraad (pH) van de grond. Hier op de zandgronden is er vaak een pH van 5,2 – 6. Deze zuurtegraad is erg belangrijk voor de beschikbaarheid van materialen, kunnen ze worden opgenomen of niet. Voor een zandgrond is een pH van 5,5 optimaal om de mineralen vrij te laten komen. De zuurtegraad staat vermeld op het bodemonderzoek van Agrowin. Als de zuurtegraad te laag is, kan dit probleem verholpen worden door het land te bekalken. Grote afwijkingen in pH waarden kunnen niet in één keer verholpen worden met een grote hoeveelheid kalk. Dat is slecht voor de bodem. Jaarlijks onderhouden van de zuurtegraad is veel mooier. Voor onderhoud is een hoeveelheid van 1-2 ton per hectare per jaar aanbevolen, voor een eenmalige ‘reparatie’ mag maximaal 3 ton per hectare gebruikt worden.

Een ander belangrijk aspect in de bodem is de hoeveelheid organische stof. Organische stof is belangrijk voor:

- Vocht vasthouden in de bodem

- Structuur van de bodem

- Bewerkbaarheid (mooi kunnen ploegen bijvoorbeeld)

- Voedingsbeschikbaarheid

- Nutriënten

- Bodemleven

Het bodemleven zelf draagt ook bij aan een betere structuur en het lokt weidevogels die op de kleine diertjes afkomen. "Het ploegen moeten eigenlijk altijd meeuwen aantrekken, is dit niet het geval dan is waarschijnlijk het bodemleven niet op peil", aldus Houwers.

Om deze factoren op peil te houden, is rotatie van het bouwplan erg belangrijk. Het verbouwen van maïs is slecht voor het organische stof gehalte. Producten zoals RVDM, compost, groenbemester, en stro zijn goede middelen om organische stof op het land te brengen.

Henk Houwers benadrukt ook nog eens hoe belangrijk precisiebemesting kan zijn. Als je maar beperkte hoeveelheden mest op het land mag brengen, is het essentieel dat deze zo effectief mogelijk benut wordt. Dit kan bereikt worden met GPS rijenbemesting, meer informatie kan hier worden gevonden.

Agrowin voert proeven uit met het onderzaaien van groenbemester in het maisveld. Dit wordt gedaan met Italiaans raaigras, mogelijk in combinatie met klaver en wikke. In de onderstaande foto's is het effect van vroegtijdig onderzaaien duidelijk zichtbaar. Op de linkse foto is nazaai Rogge gezien, gezaaid op 28 oktober 2015. Op de middelste foto is onderzaai Italiaans raaigras te zien, gezaaid op 2 juli 2015. Op de rechter foto is een onderzaai van het mengsel Landsberger te zien, gezaaid op 1 juli 2015. De plantjes dateren van 17 december 2015. Op de foto's is duidelijk te zien dat het onderzaaien in juli als resultaat heeft dat het nagewas zich veel beter kan ontwikkelen dan wanneer het na de oogst pas wordt gezaaid. Houwers beweert dat de groei van de groenbemester de groei van de maïs niet belemmert. Alleen het inzaaien ervan vergt nogal wat werk.

20160210 21133520160210 21134020160210 211353

Share/Save/Bookmark
You are here: Overig Overigen Informatieavond 2016 - Henk Houwers over bodemvruchtbaarheid